U poslednjih nekoliko godina toplotne pumpe postaju sve traženije rešenje za grejanje stambenih i poslovnih prostora. I to sa dobrim razlogom. One nude veoma efikasno i komforno grejanje uz veliku uštedu. 

Tajna njihove popularnosti je što mogu da isporuče nekoliko puta više toplote nego energije koju utroše.

Mi vam nudimo najsavremenije grejanje i hlađenje prostora uz renomirane Toshiba toplotne pumpe. Naši inženjeri su tu da vam pomognu da izaberete najbolje rešenje i najbolji tip pumpe, u skladu sa vašim potrebama i u skladu sa mogućnostima koje vaša lokacija i objekat pružaju.

pitanja@grejanjeiklimatizacija.rs

+381 11 40 66 002
I grejanje i hlađenje
Velika ušteda energije i novca
Ekološko rešenje

U razvijenim zemljama toplotne pumpe su najpoželjniji vid grejanja i zbog toga što su ekološko rešenje.

Princip rada toplotne pumpe

Mnogi princip rada toplotne pumpe porede sa “obrnutim” frižiderom. Naime, frižider iz svoje komore izvlači topao vazduh i izbacuje ga napolje. Tako se temperatura u komori naglo spušta, a soba se greje, jer frižider tu toplotu izbacuje. S druge strane, toplotne pumpe izvlače toplotu iz nekog spoljašnjeg besplatnog izvora energije (voda, vazduh, zemlja) i zagreva ono što se nalazi u sistemu grejanja (najčešće je to voda). Toplota iz vazduha, vode ili zemlje se preko sistema grejanja dovodi u vaš stambeni ili poslovni prostor.

Toplotne pumpe dakle rade na principu razmene energije. Toplotna energija se nalazi svuda oko nas u resursima koji su besplatni, kao što su vazduh, zemlja ili podzemne vode.

Sam rad toplotne pumpe najprostije može da se prevede u četiri koraka:

  1. Rashladno sredstvo koje se nalazi u sistemu prima toplotnu energiju iz izvora i u tom kontaktu prelazi u gasovito stanje (isparava)
  2. Taj gas onda ide u kompresor, gde se sabija i time zagreva
  3. Vruć gas sada ide u kondenzator gde predaje toplotu sistemu za grejanje, hladi se i opet prelazi u tečno stanje
  4. Ekspenzioni ventil smanjuje pritisak, rashladno sredstvo je vraćeno u prvobitno stanje i proces kreće iznova

Grejanje na toplotne pumpe

Toplotne pumpe smanjuju troškove grejanja i do 75%. U svom radu ovakav sistem troši struju samo za pokretanje kompresora i pumpe. Ali na jedan potrošen kilovat toplotne pumpe daju 3-6kW energije grejanja. Grejanje na toplotne pumpe je čisto, jeftinije i komforno. Sa njim možete da zaboravite na čvrsto gorivo, sve obaveze i troškove oko njegovog čuvanja i upotrebe, kao i na dimnjake i dim.

Još neke prednosti su što isti sistem tokom leta možete da koristite i za hlađenje, a takođe i tokom cele godine za grejanje sanitarne vode, što dodatno povećava uštedu.

Ugradnja toplotnih pumpi

Izbor tipa toplotne pumpe zavisi od lokacije na kojoj se objekat nalazi i od resursa koji se na toj lokaciji nalaze. Pre same ugradnje toplotne pumpe radi se detaljan projekat, koji uzima u obzir i izolaciju objekta, već postojeći sistem grejanja itd. Sam proces instalacije nije komplikovan i ozbiljni timovi ga završavaju za nekoliko dana. Toplotne pumpe mogu biti povezane na radijatore, fan coile ili na podno grejanje.

Sam rad pumpe je izuzetno tih i gotovo da može da se kaže da je nečujna. Sama unutrašnja jedinica ne zauzima mnogo prostora - otprilike kao jedan kuhinjski element ili kao mali frižider.

Isplativost toplotne pumpe

Ugradnja ovakvog sistema grejanja će vas koštati više nego ugradnja centralnog grejanja na čvrsta goriva, kao što su drva, pelet ili ugalj. Međutim, dugoročno je itekako isplativo, a praksa pokazuje da se u nekom periodu od 3-5 godina ovaj sistem isplati, naročito ako imamo u vodu da se koristi i za hlađenje i za zagrevanje sanitarne vode, čime isključujete još jednog velikog potrošača kakav je bojler.

Cena toplotnih pumpi

Cene se formiraju od više faktora pa je nemoguće dati neku paušalnu procenu bez informacija o tipu i lokaciji objekta.

Toplotna pumpa za grejanje kuće

Toplotne pumpe su naročito zanimljive za vlasnike kuća, a posebno onih koji u svom dvorištu imaju bunar, čija voda stalno ima istu temperaturu. Naravno, mogu se koristiti i vazduh, kao i zemlja, u kojoj je temperatura vazduha takođe konstantna.

Vrste toplotnih pumpi

U zavisnosti od toga koji izvor energije koriste, toplotne pumpe mogu da budu: