Bilo da vam je potrebna klimatizacija ili ventilacija za domaćinstvo, restorane ili za velike stambeno-poslovne sisteme, naši inženjeri će naći adekvatno rešenje za vas.

Bavimo se ugradnjom najsavremenijih rešenja kada su u pitanju sistemi za grejanje i klimatizaciju. Carrier i Toshiba, čiji sistemi se nalaze u našoj ponudi, spadaju u sam svetski vrh proizvođača klimatizacionih i ventilacionih sistema.

Kontaktirajte nas za više informacija

+381 11 40 66 002

pitanja@grejanjeiklimatizacija.rs

Klimatizacija

Sam proces klimatizacije obuhvata hlađenje vazduha, njegovo prečišćavanje (ukoliko u sistemu postoje filteri koji apsorbuju nečistoću iz vazduha), grejanje vazduha i ventilaciju. Dakle, klimatizacija je širi pojam od ventilacije. Sam izbor sistema za klimatizaciju zavisi od specifičnosti konkretnog objekta i od cilja koji želimo da postignemo. Kada kažemo klimatizacija jednostavno mislimo na bilo koji proces “menjanja” stanja vazduha u nekom zatvorenom prostoru, bilo da je to grejanje, hlađenje, prečišćavanje, regulisanje vlažnosti itd.

Izbor sistema za klimatizaciju se radi na osnovu detaljnog projekta i procene šta bi bilo najbolje za taj objekat.

Ventilacija

Ventilacija podrazumeva izmenu vazduha u nekom zatvorenom prostoru, odnosno uvođenje svežeg vazduha. Postoji više vrsta ventilacionih sistema, sa različitim funkcionalnostima. Ventilacioni sistem može da bude integrisan u sistem klimatizacije, a može biti postavljen i odvojeno od njega.

Ventilacioni sistem se prilagiđava nameni objekta (stambeni, poslovni ili ugostiteljski) i radi se na osnovu projekta.

Moderni ventilacioni sistemi omogućavaju svež vazduh i u prostorima koji su stalno zatvoreni. A zahvaljujući rekuperatorima svež vazduh se pre uvođenja dovodi na temperaturu približnu onoj u prostoriji, pa svež vazduh ne znači automatski i hlađenje prostora. Ceo sistem prosto rečeno funkcioniše tako što se prilikom izvlačenja vazduha iz prostorije od njega “uzima” njegova toplota i onda se ona predaje svežem vazduhu koji se ubacuje spolja. Ovakav sistem ne samo da omogućava stalno svež vazduh i zdrave uslove, već se ostvaruje i ogromna ušteda energije. Zamislite samo kada bi svako provetravanje podrazumevalo i hlađenje prostorije, koliko je energije potrebno za ponovno dogrevanje. Ovo je takozvano iskorišćavanje “otpadnog” vazduha.

Konktaktirajte naše inženjere i naćićemo najbolje rešenje za vas.

Ventilacija za kuhinje u restoranima

Poseban tip ventilacionih sistema u našoj ponudi je ventilacija za profesionalne kuhinje, gde je pored uvođenja svežeg vazduha potrebno i izbacivanje isparenja i masti iz prostorije.