Ako tražite ekonomski isplativ i energetski efikasan sistem za zagrevanje prostora, a uz to i da vam posluži za rashlađivanje doma ili poslovnog objekta, onda su toplotne pumpe pravo rešenje za vas!


Kako rade toplotne pumpe?

Ovaj sistem grejanja koristi obnovljive izvore energije. Ako se uzima energija iz podzemnih voda, sa većih dubina temperatura će biti stalna tokom čitave godine. Iz podzemnih bunara se voda prebacuje u toplotni razmenjivač, a dalje u Freon koji počinje da isparava. Toplotna pumpa je zapravo sklop koji se sastoji od toplotnog izmenjivača i pumpe.

Kompresor prenosi Freon u gasovitom stanju, a onda toplotu predaje preko kondenzatora vodi koja dalje cirkuliše kroz cevi u objektu. Treba napomenuti da postoji značajna prednost ovih sistema za grejanje. Da bi se prostor zagrejao skoro 20% energije dobija se besplatno iz podzemnih voda i ova eksploatacija može da se vrši sve dok toplotne pumpe traju.

Da li je toplotna pumpa uređaj ili naziv za fizičku pojavu prenošenja toplote?

Ako ste pomislili da je reč o uređaju, onda ste pogrešili. Toplotna pumpa zapravo označava fizičku pojavu prenošenja toplote koja se ostavaruje zahvaljujući isparavanju i kondenzaciji.

Takođe, napominjemo da postoji nekoliko vrsti toplotnih pumpi, a razlikuju se prema izvorima energije koje koriste za svoje napajanje. Naime, postoje toplotne pumpe koje funkcionišu po principu:

Najisplativiji sistem grejanja

Iako važe za najisplativiji sistem grejanja, u Srbiji se korisnici još uvek premišljaju oko uvođenja ovih sistema. Jedan od glavnih razloga jesu visoki troškovi za instalaciju ovog sistema, ali treba napomenuti da se početna investicija vrlo brzo isplati. Stručnjaci kažu da se nakon uvođenja sistema toplotnih pumpi već za tri godine povrati uloženo.

Ako ste stalno razmišljali o smanjenju troškova tokom zime, mi vam nudimo efikasno i ekonomski isplativo rešenje.

S obzirom na to da toplotne pumpe koriste tek 1/5 električne energije za svoje napajanje, ne čudi što su mnogi domovi u Evropi opremljeni ovim sistemima. A da ne pričamo koliko su efikasni leti za rashlađivanje prostora.

A da ne pominjemo ekološku i energetsku efikasnost.

No, da se vratimo na ekonomsku isplativost. Evo zašto su toplotne pumpe najisplativiji sistemi za grejanje. One za svoj rad koriste geotermalnu energiju koja doprinosi povećanju koeficijenta grejanja.

Šta podrazumeva koeficijent grejanja toplotnih pumpi

Ako želite da izračunate odnos između dobijene energije iz obnovljivih izvora i utošene električne energije, onda zapravo dobijate koeficijent grejanja. Kada je koeficijent grejanja, na primer, 4 to zapravo znači da se za jedan potrošeni kilovatsat dobije 3kWh energije nastale iz geotermalnog izvora. U tomslučaju će vaši troškovi za grejanje biti 4 puta niži.

Ušteda je veća kada se smanjuje temperature grejnog fluida, jer ona doprinosi povećanju samog koeficijenta grejanja. Da biste najbolje prošli, odnosno najviše uštedeli trebalo bi da kombinujete podno grejanje i toplotne pumpe. Da bi podno grejanje bilo efikasno, za njihovo funkcionisanje neophodna je niska temperature vode. Kako su podzemni slojevi niži, tako je i temperature vode tokom godine nepromenjiva. Recimo, nakon 15 metara temperature bunarske vode ostaje stalna tokom cele godine i samim tim doprinosi da koeficijent grejanja bude visok.


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*


Pročitajte još:

Upotreba industrijskih klima

Klima uređaji imaju nekoliko funkcija u okviru industrijskog sektora. Svakako, u gotovo svakoj i...

Toplotne pumpa voda voda - efikasna alternativa za skupo grejanje

Način na koji grejemo i stvaramo energiju za svoje domove uvek je predstavljao posebno pitanje, pog...

Grejanje i hlađenje – toplotne pumpe

U poslednje vreme sve više se razvija svest kod potrošača o alternativnim sistemima z...

Preporučeni proizvodi