Volite da uživate u prijatnom kafiću ili restoranu?

E pa za takve prostore u kojim borave ljudi neophodna je specijalna ventilacija za restorane. Ona doprinosi prijatnom osećaju ljudi, ali i stvara dobru temperature za opstanak materijalnih dobara. Za manje objekte i neblokirane prostorije dobra je i ventilacija prirodnim putem, odnosno otvaranje vrata i prozora.  Za velike objekte i neblokirane prostorije ventilacija se mora vršiti prinudno pomoću ventilator, klima koroma ili rekuperatora. Na taj način se održava optimalna temperature prostora, odnosno mikroklimatski uslovi.

Kada se uspostavi ventilacija tada se deo toplote i tzv. otpadni vazduh izbacuju napolje. U zimskom periodu ventilacija podrazumeva dodatne troškove. Ipak, svi vlasnici ugostiteljskih objekata teže da smanje troškove, a da uslovi u prostoru budu optimalni i prijatni za boravak ljudi. Da li je to moguće?

Naravno da jeste. Kada se omogući rekuperacija toplote u lokalnim sistemima ventilacije i centralizovanim sistemima dobija se idealna temperatura. Za rekuperaciju toplote koriste se različiti izmenjivači, odnosno rekuperatori.

Šta su rekuperatori vazduha?

Kada se vrši prinudna vntilacija najvažnije u sistemu jeste potreba za povratom toplote. Najčešće je to slučaj sa objektima koji su konstruisani pomoću inovativnih termoizolacionih tehnologija. Reč je o penoblokovima, silikatnim pločama, kućama od sendvič panela. Za takve objekte je karakteristično da zidovi nisu otporni a toplotu, pa je slabo zadržavaju, pri čemu je neefikasna prirodna izmena vazduha.

I u tradicionalnim kučama od cigle i betona i drugim takvim stambenim objektima situacija je slična i pojavljuju se problemi u vezi sa cirkulacijom vazduha. Ako su hermetički, toplotni izolacioni OVC rozori cirkulacija svežeg vazduha je prirodno blokirana, a rešenje problema leži u prinudnoj ventilaciji.

Kada se koriste rekuperatori vazduha na fasadi zgrade kroz rešetke prolazi svež vazduh, a zatim se dalje prenosi kroz ventilacione kanale koji su termički izolovani. Dolazi do filtriranja vazduha, a energija prolazi kroz rekuperator koji je razmenjuje sa tzv. otpadnim vazduhom iz unutrašnjosti i time se dobija toplotna, odnosno rashladna energija koja je filtrirana i ohlađena i kao takva se prenosi u prostorije. Otpadni vazduh iz unutrašnjosti se pomoću rekuperatora i dalje kroz ventilacione kanale šalje u spoljašnju sredinu.

Kada se koristi ovaj sistem za ventilaciju vazduha potrošnja energije ne prelazi 2kWh, jer se u prostoriji nalazi već zagrejani vazduh, a prosečna ušteda jeste oko 80%. Kada se ne koristi sistem rekuperatora potroššnja energije je između 6 i 10 kWh.

Ušteda je značajna, a osim što se manje novca troši, elektro mreža se manje opterećuje, a nema ni montiranja dodatne grejne opreme. U letnjem periodu ovaj sistem može da posluži za rashlađivanje prostora.

Zašto su rekuperatori dobri za stambene objekte?

Ako sumiramo sve do sada navedeno, evo nekoliko osnovnih razloga zbog kojih su rekuperatori odlični za stambene objekte, odnosno privatne domove:

 • Iz unutražnjosti se izbacuje iskorišćeni vazduh koji sadrži veliku koncentraciju ugljen-dioksida.

 • Sveži vazduh se ubacuje u životni prostor koji sadrži optimalnu dozu kiseonika.

 • Neželjeni mirisi se takođe uklanjaju, kao i višak vlage, a da pritom nema zamagljivanja prozora.

 • Patogeni mikroorganizmi i prašina koji mogu da izazovu bolesti i viruse efikasno se uklanjaju pomoću ovih sistema.

 • Energija se šteti i pomoću rekuperatora se čuva između 70-90% toplotne energije izduvnog vazduha.

Vrste klimatizacije

U prostor koji se klimatizuje dovodi se svež vazduh pomoću limatizacionih uređaja. Oni uključuju i ventilaciju prostora, tako da oni uređaji koji nemaju mogućnost dovođenja svežeg vazduha u određeni prostor zapravo nisu klimatizacioni sistemi. To se može reći za split uređake koji se upotrebljavaju samo za hlađenje i grejanje vazduha.

Ipak, kada se govori o klimatizaciji postoje industrijska i komforna klimatizacija. Kada se povećava ugodnost ljudi u određenom objektu klimatizacijom reč je o komfornoj klimatizaciji. Stvaraju se optimalni uslovi temperature u prostorijama gde ljudi borave i temperature se održava na nivou od 20 do 27 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha trebalo bi da bude između 40 i 60%. U takvim uslovima brzina strujanja vazduha trebalo bi da bude 0,3m/s. to je najčešće slučaj sa ventilacijama u kafićima, restoranima i drugim ugodtitrljskim objektima, kao i u bolnicama i sličnim mestima.

Industrijska klimatizacija služi za održavanje uslova sredine u kojoj se odvijaju određeni proizvodni procesi. Naime, industrijska klima se koristi za stvaranje optimalne temperature tokom određenih tehnološkoh procesa, a važno je da se pomoću ovih uređaja, pored optimalne temperature održava i stvara dovoljna količina vlage u prostoru i čist vazduh. U zavisnosti od tehnologije i zahteva same proizvodnje definišu se parametric samog uređaja.

Gde se primenjuje komforna, a gde industrijska klimatizacija?

Primena komforne klimatizacije najčešće se koristi u:

 • Ugostiteljskim objektima (kafićima, hotelima, restoranima);

 • Poslovnihm zgradama;

 • Stambenim objektima (stanovi, kuće);

 • Bolnicama;

 • Sportskim objektima (otvoreni i zatvoreni bazeni, hale, teretane);

 • Proizvodnim pogonima.

Industrijska kimatizacija se primenjuje za:

 • Rashlađivanje mašina za proizvodnju;

 • Vinarije i mlekare;

 • Tekstilnu i duvansku industriju;

 • Data centara i server soba;

 • Rashlađivanje ellektro i elektronske opreme, magnetnih rezonanci i skenera;

 • Rashlađivanje energena i kotlarnica proizvodnju alata i preciznih instrumenata.

Koje kriterijume klima uređaji treba da zadovolje?

Najvažniji kriterijum koji klimatizacioni uređaji treba da zadovolje jeste toplotni i rashlanih efekat, odnosno funkcionalnost. Naravno, pri odabiru određenog uređaja trebalo bi uzeti u obzir i mesto gde će klima uređaj biti postavljen u određenom objektu, troškove ugradnje i održavanja, puzdanost pogona, al ii feksibilnost sistema.

Ovi uslovi su međusobno povezani, stoga se investitor u dogovoru sa projektantnom odlučuje za najpogodnije rešenje kako bi se određeni klimatizacioni uređaj postavio u objektu i bio efikasan.

Podela klimatizacionih uređaja

U zavisnosti od toga kako se vazduh priprema za klimatizaciju postoji nekoliko vrsta klimatizacionih uređaja.

To su ventilacijski sistemi, uređaji delimične klimatizacije, uređaji klimatizacije i toplotne pumpe.

Pomoću klima komora se vazduh iz prostora izvlači i prenosi u spoljašnju sredinu, a dovodi se svež vazduh. Klima može da bude kompaktna ili modularna, a njeni osnovni elementi su:

 • Filter;

 • Hladnja klima komore;

 • Grejač klima komore;

 • Ventilator;

 • Ovlaživač;

 • Priguđivač buke.

Moderne klima komore poseduju efikasni sistem automatizacije pomoću kojeg se održavaju optimalni i zadati parametric vazduha u prostori i oni se održavaju na stabilnom nivou. Zbog svoje efikasnosti potrošnja energije je manja, a osim ekonomičnosti ovi agregati sui  veoma pouzdani, jer se u prostorijama obezbeđuju komforni uslovi za boravak ljudi.


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*


Pročitajte još:

Isplativo grejanje i hlađenje na toplotne pumpe

Potreba za što efikasnijim i ekonomičnijim načinom za zagrevanje i hlađenje unutra&...

Toplotne pumpa voda voda - efikasna alternativa za skupo grejanje

Način na koji grejemo i stvaramo energiju za svoje domove uvek je predstavljao posebno pitanje, pog...

Princip rada toplotne pumpe

Ako tražite ekonomski isplativ i energetski efikasan sistem za zagrevanje prostora, a uz to i da ...

Preporučeni proizvodi