Potreba za što efikasnijim i ekonomičnijim načinom za zagrevanje i hlađenje unutrašnjih prostora dovela je do stvaranja novih sistema za ovu upotrebu. Toplotne pumpe su savremen sistem koji koristi prirodne i obnovljive izvore energije iz spoljne okoline za svoj rad i obavljanje funkcije grejanja ili hlađenja. One koriste oko 80  % besplatnih prirodnih izvora iz okruženja, a oko 20 %  električne energija koja je potrebna za njihov rad. One su energetski efikasne i ekonomične, a na dugi rok smanjuju troškove koji se izdvajaju za električnu energiju. Svoju efikasnost pokazuju na veoma niskim spoljnim temperaturama, i još su i ekološki prihvatljive jer ne emituju ugljenik u okruženje.

Toplotne pumpe koriste energiju zemlje, vazduha ili vode za svoj rad i prema izvoru energije se dele na: voda-voda toplotne pumpe, zemlja-voda i vazduh-voda toplotne pumpe. Svaki od ovih modela ima svoje prednosti i mane. Odabir pumpe za određeni objekat zavisi od stepena iskoriščenja izvora toplote, lokalne klime i troškova instaliranja.

Za savremene uslove života kao još jedan izvor energije se koristi i sunčeva toplota. Sistem toplotne pumpe se kombinuje sa solarnim kolektorima, čime se značajno štedi na računima za struju za potrebe  grejanje i hlađenje.

Efikasnost toplotnih pumpi voda-voda

Kod ovih pumpi se upotrebljavaju podzemen vode za njihovo funkcionisanje. Podzemne vode tokom cele godine na određenim dubinama zadržavaju temperaturu koja nije kolebljiva i koja se otprilike kreće od 10 do 15 stepeni celzijusa. Za ovaj sistem su potrebna dva bunara koja se ugrađuju u zemlju. Jedan služi za usisavanje tople vode, dok je drugi za vraćanje te vode, koja je ohlađena, u zemlju I to kada se radi o grejanju prostorija. Kada se objekat hladi pomoću ove pumpe, proses kroz bunare je obrnut.

Za njihovo instalitranje su potrebni nešto veći troškovi, ali imaju najveći stepen iskorišćenja toplote u odnosu na druge sisteme koji koriste druge izvore energije. Zbog stalnosti temperature podzemnih voda ove pumpe imaju najviši koeficijet grejanja u odnosu na druge vrste pumpi.

Zemlja–voda pumpe koriste toplotu iz zemlje

Zemlja na određenoj dubini zadržava toplotu koja tokom cele godine ima vrednost oko 10 stepeni celzijusa. Postoje dve vrste ovih toplotnih pumpi. Jedna koristi sonde koje se ugrađuju u zemlju, a druga geotermalne kolektore. Toplota iz zemlje se preko kolektora ili sondi akumulira i dalje prenosi na sistem za grejanje

Vazduh-voda toplotne pumpe

Ovo su pumpe koje se najšće koriste kao sistem za grejanje i hlađenje zbog jednostavnosti I nižih troškova ugradnje. Za njihovo instalitranje nisu potrebna iskopavanja zemlje i postavljanje bunara kao kod voda –voda pumpi ili sondi i kolektora kod zemlja –voda pumpi. One preko spoljne jedinice sa isparivačem i ventilatorim hladnu energiju predaju vazduhu. Kod ovih pumpi su prilikom niskih spoljašnjih temperatura niske tačke isparenja freona tako da je njihov koeficijent grejanja niži. 

Inovativne toplotne pumpe

Zonski način grejanja i hlađenja je inovacija koja je uvedena u rad toplotnih pumpi. Uz pomoć određenog termostata se programira grejanje ili hlađenje i to samo određenih zona u objektu, tj prostorija koje mi želimo da zagrejemo ili ohladimo.  

Napredne toplotne pumpe mogu da imaju kompresore sa dve brzine i da u svakom trenutku rade u potrebnom kapacitetu, a ne sa maksimalnim kapacitetom kao pumpe sa standardnim kompresorom. Ovakvim radom se štedi potrošnja električne energije i smanjuje habanje kompresora. 

Na smanjenje troškova utiču i toplotne pumpe koje poseduju motor sa različitim brzinam. One ne rade sve vreme pod punom brzinom i istovremeno smanjuju buku.  
Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*


Pročitajte još:

Zbog čega su stanovi u Beogradu sa geotermalnim grejanjem na ceni?

Poslednjih godina prodaja nekretnina, a posebno prodaja stanova, beleži veliki rast cena kada je kv...

Toplotne pumpa voda voda - efikasna alternativa za skupo grejanje

Način na koji grejemo i stvaramo energiju za svoje domove uvek je predstavljao posebno pitanje, pog...

Najekonomičnije grejanje kuće

I evo i prvog snega. A počele su su polemike koje je grejanje jeftinije i koje će grejanje bi...

Preporučeni proizvodi