Toplotne pumpe voda-voda koriste podzemne vode kao izvor energije za zagrevanje vode u sistemu grejanja. Podzemne vode su besplatan resurs koji tokom čitave godine ima konstantnu temperaturu, uglavnom od 10 do 14 stepeni. 

Toplotna pumpa preuzima deo toplote ove bunarske vode, dovodi je do željene temperature i predaje dalje vodi koja se nalazi u sistemu za grejanje. Istovremeno se bunarska voda, delimično ohlađena, vraća u drugi bunar, koji je po pravilu iste dubine kao prvi i tome se ne remete tokovi podzemnih voda.

Ovakav sistem je moguće nadograditi na već postojeće sisteme centralnog grejanja, poput grejanja na drva ili ugalj. Potrošnja toplotne pumpe je veoma mala i na 1kW utrošene električne energije dobija se 4-6 kW energije.

Važno je napomenuti da instalacija sistema za toplotnu pumpu voda voda zahteva odgovarajući prostor za bušenje dva bunara.

Tokom letnjih meseci ovakav sistem omogućava i hlađenje prostora.

Ukoliko mislite da postoji mogućnost da u svom dvorištu iskoristite potencijal besplatnog izvora toplote, kakav je podzenma voda, konsultujte se sa našim stručnm timom.

Izrada sajta i SEO by www.wbsdigital.com